Auto Myjnia

Oferujemy nowoczesną myjnię, komleksowe sprzątanie we wszyskich typach pojazdów.

Nasza nowoczesna myjnia ma możliwość mycia pojazdów o wysokości do 4,20 m i długości do 22 m., posiada górną szczotkę dla wysokich pojazdów.

Myjnia posiada system mikroprocesorowego sterowania pozwalający w prosty sposób na ustawienie pojazdu i automatyczną kontrolę docisku szczotek oraz możliwość wyboru programu przez użytkownika.

P.T.H.U. „DAR-BUS” DARIUSZ DENIS

UL. SZKOLNA 15, 07-130 ŁOCHÓW

OSKP, Jasiorówka 118A

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować wszystkich Państwa korzystających i odwiedzających naszą firmę o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dokonując u nas odwiedzin, zakupów czy wykonując usługę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których informacja poniżej.

Państwa dane pozyskaliśmy:

  • bezpośrednio od Państwa,
  • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

Administratorem Państwa danych jest firma:

P.T.H.U „DAR-BUS”- Sklep, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Auto-Serwis,
Myjnia z siedzibą w: Jasiorówka 118A, 07-130 Łochów,
NIP: PL 824-000-48-75, tel. 25 675-18-29

Firma przetwarza następujące kategorie danych:

  • dane kontaktowe;
  • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury; 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie DAR-BUS np. spełnienia obowiązków przy wykonaniu usługi, przy wystawieniu faktury, bezpośredniego kontaktu z Państwem